Peuteropvang

De peuteropvang vindt plaats in een eigen ruimte waar de kinderen (2 -4 jaar) worden uitgedaagd tot allerlei activiteiten. Kinderen in deze leeftijd doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld, ontwikkelen hun taal- en rekenvaardigheden en ontwikkelen een beter geheugen. Dit stelt hen in staat om steeds langer met iets bezig te zijn, verhaaltjes te vertellen en complexere situaties op te lossen. Onze goed opgeleide leidsters begeleiden de peuters in dit ontwikkelingsproces. Er wordt gewerkt met thema’s van de VVE methode Peuterpraat. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Op de peuteropvang worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er ook bij. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Er is veel aandacht voor de ontwikkelingen van taal en spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve vaardigheden.

Openingstijden:
De peuteropvang is open op maandag en dinsdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.
U kunt uw kind;

  • brengen tussen 8.00 – 9.00 uur
  • halen tussen 12.30 – 13.00 uur

De Ark is de week van kerst (week 52) en op erkende nationale feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag gesloten.

Tarieven
Per 1 Januari 2005 regelt de Wet Kinderopvang de financiering van kinderopvang. U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf van uw keuze en ontvangt een factuur voor de werkelijke kosten.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u een bijdrage vragen bij uw werkgever(s) en de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl.
Het uurtarief per 1 januari 2019 is € 7,52 per uur. We rekenen standaard met 5 uur per ochtend, dus € 37,60 per dag. Over het hele jaar wordt 40 weken in rekening gebracht en dit wordt over 12 maanden uitgespreid. Zo betaald u een vast bedrag per maand.

Groepsindeling
De peuteropvang bestaat uit 1 groep van maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Op een groep van 16 peuters zijn twee leidsters
De kind-leidsterratio wordt bepaald met een wettelijk bepaald meetinstrument dat te vinden is op de site van de overheid.

Voorschoolse educatie (VVE)
Kinderopvang De Ark is bevoegd tot het geven van voorschoolse educatie. Er wordt gebruik gemaakt van het VVE-programma ‘Peuterpraat’. Dit programma wordt op alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Nieuwkoop gebruikt. Per jaar komen er tien thema’s aan de orde die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Met het VVE-programma worden motorische, sociaal-emotionele, luister- , reken- en spelvaardigheden, maar vooral de taalvaardigheden van kinderen gestimuleerd. Minimaal één keer per jaar, rond de verjaardag van het kind, worden de ontwikkelingen van het kind in de vorm van een observatie vastgelegd en daarna met ouders besproken.

Wennen op de peuteropvang
Kind, ouders en groepsleiding moeten aan elkaar wennen in de eerste periode. Doel is om in de wenperiode een basis te creëren voor de onderlinge vertrouwensband tussen kind, groepsleiding en ouders. Deze band is heel belangrijk om het kind goede opvang te kunnen bieden.
We vinden het belangrijk dat in de eerste periode dat uw kind op de opvang komt er goed overleg is tussen ouders en pedagogisch medewerker.

Kwaliteit / Hygiëne / Veiligheid
De Ark is aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Kinderopvang (VAK) deze organisatie heeft sinds 2004 de kennis en ervaring in huis om hoogkwalitatieve kinderopvang aan te bieden (ISO 9001:2015 gekwalificeerd). Door deze kennis en ervaring van de VAK kan ook De Ark zorg dragen voor deze hoge kwaliteit kinderopvang.
Hygiëne en veiligheid staan bij De Ark hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt aan de hand van schoonmaakroosters. De Veiligheid wordt gewaarborgd door elk jaar een uitgebreide risico-monitor te doen.  Zowel de binnenruimte als de buitenspeelweide en op het boerenerf wordt met een kritische blik naar gevaren gekeken en er worden zo nodig aanpassingen gedaan. Deze risico-monitor wordt jaarlijks gecontroleerd door GGD.

Voeding en verzorging
De Ark zorgt voor bijna alle voedings- en verzorgingsmiddelen voor uw kind, zoals fruit, broodmaaltijd, tussendoortjes, drinken en voor luiers. Al deze producten zijn bij de prijs inbegrepen.

Als uw kind producten nodig heeft in verband met een speciaal dieet, dan kunt u hier wellicht zelf zorg voor dragen. Dit graag in overleg.

Christelijk
Kinderopvang De Ark hecht waarde aan de normen en waarden die in de bijbel gegeven worden. In grote lijnen betekent dit dat we met respect en zorgzaam met elkaar omgaan. Deze visie past prima binnen de agrarische kinderopvang, waarin we met respect en zorg met de natuur omgaan. Op de opvang wordt  gebeden en gedankt voor het eten, we lezen uit een kinderbijbel en we zingen soms christelijke liedjes. Ook de christelijke feestdagen zullen worden gevierd.
Het maakt in De Ark niet uit welke achtergrond een kind heeft, iedereen is welkom.

Contact met ouders
Wij vinden het contact tussen ouders en leidsters erg belangrijk. Dagelijks nemen de leidsters de tijd om met u de belevenissen van uw kind door te spreken. Verder is er een informatiebord aanwezig, en een twee maandelijkse nieuwsbrief. Elke keer als er een nieuw VVE thema gestart wordt, ontvangt u per mail de ouderbrief over dit thema, zodat u thuis ook met uw peuter na kunt praten en/of spelen over het onderwerp waar we op de opvang mee gewerkt hebben.
Wanneer u tips of klachten heeft over de opvang van uw kind, dan horen wij dit graag, liefst rechtstreeks bij de pedagogisch medewerker of anders bij eigenaresse.